was successfully added to your cart.

Koszyk

dea marketingu mix była badana przez Neila Bordena już w latach 50 XX w. Według niego odpowiednie wykorzystanie takich elementów jak produkt, sprzedaż osobista, cena, promocja, reklama, planowanie, dystrybucja, pakowanie, etc. pozwala na zbudowanie skutecznej strategii i taktyki marketingowej. To właśnie Borden w artykule z 1964 roku „The Concept of the Marketing Mix” pokazał sposoby na wykorzystanie tej koncepcji w celu budowania zaangażowania odbiorców. W 1960 roku Edmund J. McCarthy w książce „Basic Marketing: A Managerial Approach”, wybrał i pogrupował elementy zaproponowane przez Brodena i stworzył autorską koncepcję marketingu mix 4P i na niej się tutaj skupimy.

Marketing mix –  zestawienie różnych elementów, dzięki którym firma może świadomie zwiększyć zapotrzebowanie na oferowane towary czy usługi.  Na przestrzeni dekad koncepcja ewoluowała, zmieniała się. Obecnie wyróżnia się kilka wariantów 4P, 4C czy 7P i co ciekawe wszystkie z nich znajdują po dziś dzień,zastosowanie.

Czym jest 4P?

Jak wspomniałem marketing mix jako koncepcja marketingowa pojawiła się w roku 1960. Elementami marketingu mix 4P, które opracował McCarthy są:

  • produkt (Product)
  • cena ( Price)
  • promocja (Promotion)
  • dystrybucja (Place)

to dzięki tym elementom firmy mogą tworzyć taktyki i kampanie reklamowe, skutecznie angażujące odbiorców. I to dzięki umiejętnemu zastosowaniu tej strategii dochodzi do relacji win-win pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

Główne elementy koncepcji 4P są od siebie zależne

Główną cechą marketingu mix jest zaplanowanie czterech podstawowych zmiennych. Elementy te nie tylko są od siebie zależne ale także opracowując każdy z nich, należy wziąć pod uwagę pozostałe. Tylko takie podejście do zagadnienia zapewnia sukces i powodzenie “operacji marketingowej”.

Poprzez umiejętne sterowanie elementami 4P, dochodzi do ukształtowania ceny produktu i zakupu. W wyniku tego przedsiębiorstwo odnotowuje zysk a klient jest zadowolony z transakcji.

Elementy marketingu mix 4P

Produkt – odnosi się do towaru lub usługi, które firma oferuje klientom. Zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania. Musi być przekonujący do tego stopnia aby konsument chciał go mieć. Należy wziąć pod uwagę cykl życia produktu (wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek). Istotne jest określenie wartości użytkowej produktu w odniesieniu do nabywcy, dobranie funkcji reklamy (informująca, nakłaniająca, przypominająca, informująca o promocji uzupełniającej) i zrozumienie czym kieruje się nabywca.

Cena – to koszt jaki chce ponieść konsument, aby zdobyć produkt. Można umiejętnie nią manipulować, stosować sezonowe obniżki, zawyżać w celu wywołania u odbiorcy wrażenia niedostępności, prestiżu a także kształtować w odniesieniu do cen konkurencji.

Cena produktu może być większa niż jego rzeczywista wartość rynkowa i nadal dobrze się sprzedawać. Wszystko zależy od jego postrzegania przez klienta.

Promocja – w jej skład wchodzi reklama, public relations oraz strategia promocji. Powiązanie tych trzech elementów pozwala przekazywać firmie na rynek informacje dotyczące usługi czy produktu. Pozwala to kształtować potrzeby nabywców. Często promocja jest związana jest z dystrybucją.

Dystrybucja – miejsce w jaki sposób produkt jest dostarczany do miejsca sprzedaży i klienta. Trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak lokalizacja i wielkość sklepu, sposób obsługi, sposób sprzedaży, prezentowania produktu. Kanały dystrybucji dzielimy na dystrybucję pośrednią i bezpośrednią. Ważne jest umiejętne dobranie kanału w trosce o utrzymanie ciągłej pozycji firmy na rynku (co najmniej dwa kanały). Pozwala to przetrwać firmie kryzys na rynku.

Oczywiście środowisko marketingowe, jak i sama dyscyplina nauki od lat 60 ubiegłego wieku zmieniła się, Jednak podstawy marketingu nie uległy zmianie. Koncentrując się na 4P i sposobach korzystania z nich w erze cyfrowej, wydaje się, że marketerzy mogą wciąż odnosić sukcesy bez względu na okoliczności. Wiadomo, wraz z postępem technologicznym, otwierają się nowe możliwości i koncepcje ale stare idee wciąż są prawdziwe.